Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 
Lähdeaineistoa 2006-2010
 

Laivojen typenoksidipäästöjen rajoittaminen. Selvitys MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen Tier III -määräysten aiheuttamista kustannusvaikutuksista Suomen kauppamerenkululle. LVM 42/2010
 
Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2030.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2010
 
Investoinnit Suomen satamiin 2006-2015.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2010
 
Logistiikkaselvitys 2010. LVM 36/2010
 
Liikennejärjestelmän tilan kuvaus. LVM 24/2010
 
Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne. LVM 15/2010
 
European strategies: Maritime Transport Strategy 2018.
European Commission.
 
Kolarin ja Soklin kaivoshankkeiden liikennehankkeiden arviointi. LVM 29/2009
 
Laivapolttoaineiden rikkipitoisuus vuonna 2015. Selvitys IMO:n uusien määräysten vaikutuksista kuljetuskustannuksiin.
LVM 20/2009
 
Logistiikkaselvitys 2009. LVM 11/2009
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. LVM Ohjelmia ja strategioita 2/2009
 
Suomen konttikuljetukset meritse.
Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008.
 
Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitus- ohjelma vuoteen 2020. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle. LVM 17/2008
 
Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa. LVM 14/2008

Suomen liikennejärjestelmän tila. Kansainvälinen vertailu. 
LVM 51/2007
  
Elements for European logistics policy. A discussion paper. 
MinTC 8/2006
   

  

  Päivitetty 31.12.2013 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |