Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Ulkomaankaupalla ja väylähallinnolla kiinteää yhteistyötä
  
Väylähallinto toimii kiinteässä yhteistyössä ulkomaankaupan edustavien tahojen kanssa. Toimintamallin keskeinen osa on yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna teollisuuden ja kaupan yritykset, kuljetus- ja logistiikkayritykset, varustamot, satamat ja satamaoperaattorit, tulli, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) sekä väylälaitokset (Liikennevirasto, ELY-keskukset) ja liikenne- ja viestintäministeriö.
  
Yhteistyön tavoitteena on:

- asiakastarpeiden eli ulkomaankaupan logistisessa ketjussa toimivien yritysten tavoitteiden ja tarpeiden parempi tunteminen

- liikenneinfrastruktuurin tilan arvioiminen ulkomaankaupan kuljetusketjujen näkökulmasta

- ulkomaankaupan kuljetusketjujen toimivuuden ja tehokkuuden parantaminen yhdessä asiakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa väylänpitoa asiakaslähtöisemmäksi kehittämällä ja muilla keinoilla.
  
Liikenneliikennejärjestelmän palvelutasosta ja kehittämistarpeista viestitään aktiivisesti. Yhteistyöryhmä on mm. antanut lausunnon liikennepoliittisen selonteon valmisteluun.

 

  Päivitetty 21.12.2012 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |