Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Ulkomaankaupan kuljetusten tärkeimmät väylät
  
Tieverkko

Tieverkolla ulkomaankaupan kuljetukset keskittyvät muita tiekuljetuksia enemmän pääteille ja käyttävät Suomen valta- ja kantatieverkkoa varsin kattavasti. Teollisuuden vientikuljetukset suuntautuvat tehtailta satamiin johtaville yhteyksille.
 
Viennin ja tuonnin suuryksikköliikenne keskittyy eteläisen Suomen pääteille. Kaupan keskusliikkeiden runko- ja jakelukuljetukset vievät tavaravirtaa pohjoiseen ja muualle sisämaahan.
Transitokuljetukset käyttävät pääasiassa E18-tietä ja Nuijamaan raja-asemalle johtavaa valtatietä 6.

Rataverkko

Rataverkolla metsä- ja metalliteollisuuden ulkomaankaupan tuotekuljetukset tehtailta satamiin keskittyvät tavaraliikenteen runkoverkolle. Teollisuuden ulkomaankaupan raaka-aineiden tuonti Venäjältä rajanylityspaikkojen kautta on keskittynyt Kaakkois- ja Itä-Suomen rataverkolle.
 
Transitokuljetukset Venäjältä hoidetaan lähes kokonaan rautateitse Kokkolan ja HaminaKotkan satamiin. Lisäksi ulkomaankauppa käyttää yhdistettyjä kuljetuksia (auto-juna-auto) Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.

Vesiväylät

Väylien syvyystarpeet ovat määräytyneet ensisijaisesti raakaöljy- ja muiden raaka-ainekuljetusten tarpeista. Nykyisin joidenkin suurimpien satamien väylät (HaminaKotkan Mussalo, Sköldvik, Naantali, Porin Tahkoluoto) mahdollistavat kuljetukset Tanskan salmien läpi mahtuvilla aluksilla.Satamista sisämaahan lähtevät tuontikuljetukset Satamiin sisämaasta tulevat vientikuljetukset

  Päivitetty 06.03.2015 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |