Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Ulkomaankaupan kuljetusten nykytilanne
  
Tieverkko
 
Tienpidon haasteena on suurten kaupunkiseutujen ruuhkautuminen sekä päätieverkon yhteysvälien turvallisuus-, sujuvuus- ja kunto-ongelmat erityisesti kapeilla kaksikaistaisilla valtateillä. Kotimaisen puunhankinnan lisääminen edellyttää alempiasteisen tieverkon tiettyjen osien kunnostamista. Maailmantalouden taantuman vuoksi itään suuntautuvan transitoliikenteen kuljetusmäärät pienentyivät huomattavasti. Talouden kasvu saattaa palauttaa ennalleen liikenteen sekä siitä aiheutuneet ongelmat.

Rataverkko
 
Rataverkolla keskeisiä haasteita ulkomaankaupan kuljetusten kannalta ovat rataverkon kunto, välityskyvyn parantaminen ja radan kantavuuden lisääminen akselipainojen korottamiseksi tietyillä rataosilla. Lisäksi eräiden satamakuljetuksiin liittyvien ratapihojen toimivuutta ja kuntoa on tarpeen parantaa viipymättä. Kotimaisen puunhankinnan tehostaminen edellyttää neljä uutta terminaalia ja kuormausraiteiden jatkamisia kuormauspaikoilla koko junilla (24 Sp-vaunua) liikennöimistä varten.

Vesiväylät
 
Vesiliikenteen kuljetustaloudellisuutta ja turvallista liikennöitävyyttä voidaan edelleen lisätä syventämällä ja parantamalla eräitä väyliä sekä parantamalla niiden turvalaitteita.

  Päivitetty 21.12.2012 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |