Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Materiaalipankki 

Kuvia käytettäväksi esim. PowerPoint-esityksissä (jpg-tiedostoina).Suomen tuonnin, viennin ja transiton määrä ja kohdemaat
v. 2017 (milj. tonnia)

 


Tuonti- ja vientikuljetusten määrien ja suuryksikkö- kuljetusten osuuden kehitys v. 1981-2017
 

Suomen kauppatase vuosima 1999-2017
 

 Tavaraliikenne Suomen satamissa vuonna 2017 (satamat > 0,5 Mt/v)  Suomen satamien rautatie-kuljetukset (saapuvat ja lähtevät)
Suomen satamien tiekuljetukset (saapuvat ja lähtevät)

Lähde: Suomen satamien takamaatutkimus
(Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 55/2017)
  

  Päivitetty 02.03.2018 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |