Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 
Lähdeaineistoa 
 

Investoinnit Suomen satamiin 2011-2020.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 9/2016

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 50/2015

Satamien turvallisuussuunnittelun yksinkertaistaminen.
LVM Julkaisuja 12/2015

Rataverkon välityskyvyn kehityskuva 2035.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2015
 
Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö.
LVM Julkaisuja 35/2014
 
Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2014
 
Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2014
 
Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2014
 
Suomen satamien takamaatutkimus.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2014

Esittelyaineisto (159 sivua, pdf, 16,5 MB)
 
Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014
  
Suomen meriliikennestrategia 2014-2022.
LVM Julkaisuja 9/2014
  
TRAMA – Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset. Tulosraportti 2013. LVM Julkaisuja 44/2013
 
Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035. Kehittämis- ja korvausinvestointitarpeet.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2013
 
Väylämaksujen uudistamisen valmistelu. Työryhmän raportti.
LVM Julkaisuja 22/2013
 
Väylämaksujen uudistamisen valmistelu. Taustaraportti.
LVM Julkaisuja 23/2013
 
Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) uudistaminen. Tarpeet ja jatkotoimenpiteet.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/2013
 
Saimaan vesistöalueen luotsauksen kustannusrakenne ja kehittämismahdollisuudet. Selvitysmiehen raportti 2013.
LVM Julkaisuja 17/2013
 
Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -esiselvitys. Työryhmän taustaraportti.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2013
 
Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet - Työryhmän tiivistelmä-raportti. Liikenneviraston suunnitelmia 1/2013
 
Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030. Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä. LVM Julkaisuja 5/2013
 
Pitkänmatkaisen liikenteen palvelutasolinjaukset - Matkojen ja kuljetusten palvelutasohankkeen pilottiselvitys.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 8/2013
 
Meriliikenteen trendikatsaus.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 2/2013

 
Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 - Taustaraportti liikennepoliittiseen keskusteluun.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2012

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012–2020. LVM Ohjelmia ja strategioita 5/2012
 
Merenkulun ja liikenteen hiilijalanjälki - Osa 1: Merenkulun hiilijalanjälki - Osa 2: Tie-, rata- ja meriliikenteen hiilijalanjäljet. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 21/2012

Logistiikkaselvitys 2012. LVM Julkaisuja 11 / 2012
 
Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti. LVM 6 / 2012
 
Yhdisteyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet. LVM Julkaisuja 32 / 2011
 
Liikennejärjestelmän riskikartoitus. Esiselvitys.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 59/2011
 
TRAMA - Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset - tulosraportti 2011. LVM Julkaisuja 24 / 2011
 
Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Kaikki kuljetusmuodot kattava selvitys.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 31/2011
 
Valkoinen kirja Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma - Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (28.3.2011) Euroopan komissio
 
Helsingin seudun ruuhkamaksun vaikutukset tavaraliikenteelle. LVM Julkaisuja 8/2011
 
Jäänmurtopalvelujen kehittäminen.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksia 3/2011
 

Vanhempia julkaisuja
   

  

  Päivitetty 30.03.2016 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |