Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Ulkomaankaupan kuljetukset ovat meri-, maantie- ja rautatieliikenteen yhteistyötä
  
Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 80 % kuljetetaan meritse. Merikuljetusten merkitys korostuu tulevaisuudessa edelleen mm. kuljetustaloudellisista ja ympäristöllisistä syistä.
 
Metsä- ja metalliteollisuuden ulkomaankaupan tuotekuljetukset tehtailta satamiin keskittyvät päärataverkolle. Teollisuuden ulkomaankaupan raaka-aineiden tuonti Venäjältä rajanylityspaikkojen kautta on keskittynyt Kaakkois- ja Itä-Suomen rataverkolle. Transitokuljetukset Venäjältä on hoidettu lähes kokonaan rautateitse Kokkolan ja HaminaKotkan satamiin.
 
Ulkomaankaupan tiekuljetukset keskittyvät Etelä-Suomen päätieverkolle. Teollisuuden vientikuljetukset suuntautuvat tehtailta satamiin johtaville yhteyksille. Viennin ja tuonnin suuryksikköliikenne keskittyy eteläisen Suomen pääteille solmupisteinään Helsingin, HaminaKotkan, Naantalin ja Rauman satamat. Transitokuljetukset Venäjälle käyttävät pääasiassa E18-tietä ja Nuijamaan raja-asemalle johtavaa valtatietä 6.
 
Vesiväyläverkon liikennöitävyyttä ja turvallisuutta on parannettu syventämällä väyliä ja lisäämällä turvalaitteita.

   Päivitetty 01.03.2018 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |