Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus

 

Talousnäkymien epävarmuus heijastuu kuljetuksiin

Ulkomaanliikenteen merikuljetukset pitkään jatkunut kasvu kääntyi laskuksi vuoden 2008 loppupuolella. Viime vuosina kuljetusmäärät ovat olleet laskussa.
 
Talouden syklit vaikuttavat Suomen teollisuuden rakenteisiin ja sitä kautta kuljetustarpeisiin. Ulkomaankaupan kehitys heijastuu vahvasti Suomen bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen. Tämän vuoksi ulkomaankaupan yhteydet ovat maamme hyvinvoinnin kannalta kriittisiä.

Kuljetukset ovat ulkomaankauppamme tärkeä osa

Ulkomaankaupan keskeisiä toimialoja ovat kemian- ja energia-teollisuus, metsäteollisuus, metalliteollisuus, sekä tukku- ja vähittäiskauppa sekä näille palveluja tuottava logistiikka- ja kuljetusala.
  
Ulkomaankaupan kilpailukykyyn on kuljetuksilla ja logistiikalla kokonaisuudessaan merkittävä vaikutus. Sijaintimme ja luonnon-olosuhteidemme vuoksi viennin sekä tavara- ja logistiikkapalvelujen kilpailukyvyn turvaamiseksi Suomessa tarvitaan korkeatasoinen liikennejärjestelmä. Satamat, lentoasemat ja rajanylityspaikat sekä hyvät maa- ja meriyhteydet muodostavat kokonaisuuden, jossa liikenneverkon osat liittyvät sujuvasti toisiinsa ja eri liikennemuodot täydentävät toisiaan. 
  
Suuryksikkökuljetusten osuus ulkomaankuljetuksissa on kasvanut ja on 30 % kuljetusmääristä. Suuryksikköjen, kuten konttien, perävaunujen ja rautatievaunujen merkitys kuljetuksissa korostuu kun otetaan huomioon kuljetettavien tuotteiden arvo. Suuryksikkökuljetuksista vajaa 80 % kulkee neljän suurimman suuryksikköliikenteen sataman kautta. 

  Päivitetty 01.03.2018 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |