Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Ulkomaankauppa tarvitsee korkeatasoiset pääliikenneyhteydet 

Hyvin toimiva logistiikka vaatii luotettavia, täsmällisiä ja laadukkaita kuljetuksia. Ulkomaankauppaa palvelevien liikenneväylien on oltava käytettävissä vuodenajasta, viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Tähän haasteeseen on ylläpidon vastattava tie- ja rataverkoilla sekä meriväylillä.
 
Liikenneverkkojen kehittämisessä lähtökohta on, että ennen uusien väylien rakentamista käydään läpi keinot tehostaa nykyisen liikenneverkon toimintaa esimerkiksi liikenteen ohjauksen avulla sekä parantaa verkon toimivuutta toteuttamalla pieniä parantamistoimenpiteitä.
 
Tienpidon haasteena tällä hetkellä on kaupunkiseutujen ruuhkautuminen sekä päätieverkon yhteysvälien turvallisuus, sujuvuus ja kunto-ongelmat.
 
Rataverkon keskeisiä haasteita ulkomaankaupan kuljetusten kannalta ovat välityskyvyn parantaminen rataosilla Luumäki– Imatra ja Seinäjoki–Oulu ja radan kantavuuden lisääminen akselipainojen korottamiseksi rataosilla Jämsänkoski–Rauma ja Imatra–Kouvola–Kotka/Hamina. Satamakuljetuksiin liittyvien Kokkolan ja Kotkan ratapihojen toimivuutta ja kuntoa on tarpeen parantaa viipymättä.
 
Vesiväyläverkon liikennöitävyyttä ja turvallisuutta on parannettu syventämällä väyliä ja lisäämällä turvalaitteita. Väylien syvyystarpeet ovat määräytyneet ensisijaisesti raakaöljy- ja muiden raaka-ainekuljetusten tarpeista. Eräiden satamien kuljetustaloudellisuutta ja turvallista liikennöitävyyttä voidaan edelleen lisätä syventämällä ja parantamalla väyliä ja niiden turvalaitteita.
 
Sujuva ja turvallinen talvimerenkulku on tärkeää Suomen elinkeinoelämälle. Jäänmurtajien saatavuus vaikuttaa erityisesti Pohjois-Suomen satamien meriliikenteeseen, missä jäänmurtoapua tarvitaan pahoina jäätalvina melkein puolen vuoden ajan.Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmän esitys kuljetusreittien kehittämiskohteiksi 2/2011 (pdf, 0,5 MB)

  Päivitetty 21.12.2012 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |