Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
 EU-taso
Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Liikennepoliittinen selonteko

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12.4.2012. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. Selontekoa valmisteltaessa liikennepoliittisia kysymyksiä tarkasteltiin hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen.
 
Selonteossa korostetaan keskeisten kuljetuskäytävien olevan avainasemassa. Suomen kilpailukyvyn ja kestävän talouskasvun varmistamiseksi tärkeimpiä ovat ulkomaanyhteydet, merkittävimpien sisäisten reittien palvelutaso sekä suurimpien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien toimivuus. Suomen ulkomaankaupan logistisen kilpailukyvyn vuoksi on tärkeää huolehtia Suomen vientiteollisuuden toimintaedellytyksistä ja logistiikka-alan kilpailukyvystä. Liikenne-poliittisten päätösten yhteydessä pitää arvioida kokonaisvaltaisesti vaikutukset yrityksille, logistiikan toimivuuteen ja kilpailukykyyn.
 

Hallitusohjelma 22.6.2011

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa ulkomaankaupan kuljetukset ovat näkyvästi esillä. Hallitus laatii liikennepoliittisen selonteon, jolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. Osana liikennepoliittista selontekoa hallitus selvittää ulkomaankaupan logistiikan pullonkaulat ja kehittämistarpeet. Suomen logistisen järjestelmän kehittämistä kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta arvioidaan ministerityöryhmässä.
 
Ohjelmassa hallitus lupaa ottaa suunnittelussaan huomioon myös eurooppalaisten liikenneverkkojen kehitystarpeet sekä varmistaa Suomen hyvät liikenneyhteydet Venäjän suuntaan. Lisäksi Suomen vientiteollisuuden kannalta kriittisen talvimerenkulun varmistamiseksi valmistellaan jäänmurtokaluston uusimista.
 

Liikenne 2030 - logistisen kilpailukyvyn turvaaminen

Liikennepolitiikan suuntaa ohjaa ilmastonmuutoksen tuoma
haaste. Kasvihuonekaasupäästöjen määrää on vähennettävä myös liikennesektorilla. Samalla on huolehdittava logistisen kilpailukyvyn turvaamisesta ja arjen matkojen sujuvuudesta.
  
Liikennepolitiikka on asiakaslähtöistä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa liikennepolitiikan valintoja, joissa lähtökohtaisesti kaiken aikaa varmistetaan arjen matkojen ja elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus. Asiakkaiden, kansalaisten ja elinkeinoelämän, tarvitsemaa palvelutasoa tuotetaan monipuolisella ja innovatiivisella keinovalikoimalla. Asiakaslähtöisyyttä on myös varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat liikkua ja kuljettaa omien tarpeidensa mukaan tulevaisuuden keinoja hyödyntäen. 
  
Liikennejärjestelmää suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuutena. Arjen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat usein eri liikkumistavoista ja kuljetusmuodoista koostuvia ketjuja, joiden toimivuus kokonaisuutena on turvattava. Sektori- ja toimijakohtaisista tarkasteluista siirrytään liikennejärjestelmän kokonaiskehittämiseen ja optimointiin. Eri toimijoiden vastuualueelle kuuluvia toimia hyödynnetään mahdollisimman tuloksellisesti liikennejärjestelmää kehitettäessä.

 
 


Liikennepoliittinen selonteko
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

 


Liikenne 2030  Suuret haasteet, uudet linjat

  Päivitetty 21.12.2012 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |